Mod 1, Grundutbildning i Yinyoga, 40 tim. Fulltecknad, väntelista finns

Kursdatum: 8 - 10 juni 2018
Plats: Studio Frid Malmö http://www.studiofrid.se/sv-SE
Status: Väntelista. Kontakta Studio Frid!