Yin yoga for bigger bodies – Magdalena Mecweld

Featured Video Play Icon

Yin yoga for bigger bodies – Magdalena Mecweld

Ytterligare ett önskemål från er följare!
Större kroppar är ofta stela och svåra att sträcka ut. Vi börjar mjukt men lägger in draken som ökar flödet. Använd kuddar som hjälp och stöd. Tänk på att stanna kvar i ställningarna under minst tre minuter. Andas slappna av, vila efteråt i Savasana, stilla vila. Kom ihåg att göra båda sidor på liggande vridning och draken. Lycka till!
Magdalena

Another request from my dear followers!
Bigger bodies are often stiff and difficult to stretch. We start softly but also use positions like The Dragon that increases the flow in the body. Use pillows as help and support. Remember to stay in the positions for at least three minutes. Breathe, relax and rest afterwards in Savasana.
Remember to do both sides on Reclining twist and The Dragon. Good luck!
Magdalena