Fyrkanten

Sätt dig med korslagda ben och placera den över foten så att den ligger på det andra knät och bildar en fyrkant. Du kan också välja att stanna med korslagda ben. Böj dig sakta framåt och stanna när du nått din gräns. Huvudet kan vara upprätt eller lutat nedåt.
Stanna i 3-5 minuter, byt sedan sida.

Position & varianter: Fyrkanten