De fem Super-Styrkorna – Indriyas med De fem Elementen

MM säl:sfinx

Välkommen till en unik serie workshops under hösten där vi kommer att fördjupa oss i ”De Fem Inre Super-styrkorna”, Indriyas, från buddhistisk filosofi, kombinerat med yinyoga utifrån TKM-läran samt mindfulness-meditation. Varje workshop är dedikerad till en av dessa fem styrkor/fem element och hålls online.

Läs mer och anmäl dig här! 

1. TILLITSaddha – tro, förtroende. TKM-fokus: Vatten-elementet.

I denna workshop fokuserar vi på Saddha – tillit, som främst handlar om att ha förtroende och tillit till våra egna förmågor och till den väg vi valt att följa, men även till att vi ibland är hållna av livet självt. Då Saddha utvecklas till en superkraft vågar vi lita till att livet för oss framåt utan att behöva kontrollera allt. Vi kommer även att utforska hur Saddha kan stärka vår andliga praktik och hur vi kan använda den för att övervinna tvivel och osäkerhet i den. Genom yinyoga och meditation skapar vi en djupare förbindelse med vårt inre jag och bygger en grund av tillit och självkänsla.

Fysiskt fokus: Baksida ben, rygg, knän, (ländrygg), hjärna och bröstkorg.

2. KRAFT. Viriya – energi, disciplin. TKM-fokus: TRÄ

Energi är nästa superstyrka, och denna handlar om att odla och upprätthålla en uthållig ansträngning och engagemang i både vår andliga praktik och i vårt dagliga liv. Virya hjälper oss att hitta energin inom oss att faktiskt göra det som är bra för oss och det som för oss framåt och släppa det som inte tjänar oss längre. Denna workshop kommer att hjälpa dig att hitta balansen mellan aktivitet och vila, och att kanalisera din energi på ett konstruktivt sätt. Yinyogan kommer att hjälpa till att frigöra spänningar och ge plats för vitalitet, medan meditationen fokuserar på att uppmärksamma och styra din energi dit du bestämmer.

Fysiskt fokus: Sidan av kroppen (även halsen/käkar), höfter, halsmuskler, ljumskar, säte.

3. HÄR & NU. Sati. Mindfulness – medvetenhet, närvaro. TKM-fokus: Metall-elementet. 

Medvetenhet eller mindfulness är ett centralt koncept i buddhistisk praktik och den kan och bör omvandlas till en superstyrka. Att praktisera mindfulness ”renar” vårt sinne från onödigt och inte sällan toxiskt innehåll. Genom både Fokuserad och Öppen medvetenhet under meditationerna och i yinyogan kommer vi att praktisera att vara medvetet närvarande i varje ögonblick av workshopen. Vi fördjupar vår förmåga att observera våra tankar och känslor utan att döma dem. Denna kärleksfulla observation renar och detoxar – både kropp och sinne.

Vi uppgraderar Sati till en superkraft. Fysiskt fokus: Axlar, armar, bröstkorg, bröstrygg, nacke.

4. FOKUS. Samadhi. Koncentration – stabilitet, grund. TKM-fokus: Jord-elementet.

Koncentration handlar om att samla sinnet och uppnå djup fokusering utan att bli distraherad. Denna workshop kommer att guida dig genom tekniker för att utveckla en stadig och orubblig koncentration. Vi är splittrade och distraherade mest hela tiden men nu för vi energin. Vi samlar, jordar och grundar oss.

Yinyogan kommer att hjälpa till att stilla kroppen och sinnet, och meditationen kommer att leda dig igenom övningarna för att fokusera ditt sinne och uppnå en djupare meditationsupplevelse.

Fysiskt fokus: Mage, tarmar, mjälte, framsida lår. 

5. VISDOM. Pañña – urskillningsförmåga, intuition, klokhet.

Visdom är den sista styrkan och innebär insikt och förståelse av verklighetens sanna natur. Genom visdom vet vi intuitivt vad vi ska satsa på och vad som bör släppas. Både i tankar, känslor men också i andra praktiska spörsmål. I denna workshop kommer vi att utforska hur vi kan utveckla visdom genom reflektion och kontemplation. Yinyogan hjälper oss att skapa en stilla och klar plattform för insikt, medan meditationen kommer att fokusera på att kultivera djupare förståelse och insikter om oss själva och världen omkring oss.

Fysiskt fokus: Hela kroppen med fokus på bröstet, hjärtat, hjärtsäck, fascia, vår inre kropp. 

TKM-fokus: Eld-elementet.