The pressure to ”manifesting” right

This text has been posted on Instagram and got a lot of grateful comments Believing that one creates/manifests their own life can feel comforting. For many years, I lived by that principle myself. Until I became seriously ill with Graves’ disease (an autoimmune thyroid disease). I felt like it was my fault. That I had,…

Läs mer

Kravet att manifestera rätt…

Att tro att man själv skapar/manifesterar sitt liv kan kännas fint. Under många år levde jag själv efter den principen. Tills jag blev allvarligt sjuk i Graves sjukdom (autoimmun sköldkörtelsjukdom). Jag fick en känsla av det var mitt fel. Att jag så att säga ”manifesterat” fel, ätit fel, tänkt fel etc.. Det blev hårt och…

Läs mer