Mats_Nielsen

Mats Nielsen

Mats Nielsen har sedan många år fördjupat sig i meditation (vipassana) med flera erkända lärare runt världen. Hans främsta inspiration kommer från S.N Goenka, Gil Fronsdal och Sayadaw U Tejaniya. Han har även ett certifikat i klassisk Hatha yoga och har studerat med bland andra Norman Blair, Judith Laster, Bernie Clark och Petri Räisänen som han ser som sina huvudlärare. Mats har flera hundra så kallade Yoga Alliance credits från diverse utbildningar genom åren. Under 2019 började Mats även en utbildning på Psykosyntesakademin till samtalsterapeut. Tillsammans med Magdalena Mecweld undervisar Mats under yinyoga-utbildningarna där han främst håller i meditations-delen. Mats bor tillsammans med Magdalena i Stockholm.

Precis som Magdalena åker även Mats på flera månaders egen meditations/yoga-övning och förkovring varje år. Han sitter även med i styrelsen för Vipassanagruppen i Sverige och är delaktig i att bjuda in kompetenta meditations-lärare till Sverige.

”Meditationen hjälper mig att skapa inre frid, att få distans till mina reaktioner, inte reagera impulsivt utan istället agera konstruktivt. Det är ett utmärkt verktyg att skapa fred även utom mig, att lära känna och omvandla de inre demonerna till vänner”.

- Mats Nielsen