Sorgens faser – scroll for English – (Magdalena Mecweld)

Sorgens faser – scroll for English – (Magdalena Mecweld)

Här är ett pass jag kom på under dessa dagar då sorgen är den starkaste känslan. Yinyoga hjälper mig att andas, öppna upp, slappna av.
När hjärtat fylls av sorg reagerar även kroppen. Fascian blir spändare och stelare, det är som att allt gör ont. Det är viktigt att inte försöka fixa, tro att något är fel, utan acceptera att nu är sorgen här. Låta den skölja över oss. Skölja igenom oss. En mindre sorg kan ibland aktivera gamla uppsamlade sorger, så att man får kontakt med flera sorger i ens liv. Som sagt, låt de alla få finnas och kännas. Det kommer en dag då sorgen inte är lika stark och smärtsam och då glädjen blir framträdande igen. Båda kan få samexistera. Kram från mig
Magdalena

Passet:
Grodan med stöd
Fjärilen med stöd
Sfinxen med stöd
Bakåtfjärilen
Sidoskosnöret (gör två sidor)
Sittande vridning (gör två sidor)
Benen i luften
Bryggan med stöd

Stanna i varje position i 3-5 min.

——-

The phases of grief

Here is a session I came up with during these days when grief had been the strongest emotion. Yin yoga helps me breathe, open up and relax.
When the heart is filled with sorrow, the body also reacts. The fascia becomes tighter and stiffer, it’s like everything hurts. It is important not to try to ”fix” it, believe that something is wrong, but to accept that now grief is here. Let it wash over us. Rinse through us. A minor grief can sometimes activate old accumulated griefs, so that you get in touch with several griefs in your life. That said, let them all be there and feel it. There will come a day when this grief is not as strong and painful and when the joy becomes prominent again. Both can coexist. Hugs from me
Magdalena

Sequence for grief
The frog pose with support
The butterfly pose with support
The Sphinx pose with support
The reclining butterfly pose
Side shoelace (two sides)
Seated rotation (two sides)
Legs in the air
The bridge pose with support

Stay in each position for 3-5 min.