Yinyoga och De 5 Hindren: #2 Motstånd, irritation

Lärare: Magdalena & Mats
Pris: 320 kr

_DSC0107

MOTVILJA, AVSKY, HAT

Det andra hindret är Motvilja.  Det kan vara en allmän obehagskänsla som uppstår när vi möter något eller någon som vi tycker illa om, irriterar oss på eller till och med avskyr, eller när något inte går som vi vill. Det kan uttrycka sig i form av ilska, irritation, hat, rädsla eller stress. Även fysisk smärta kan ge upphov av ackumulerad motvilja som naturligtvis förvärrar smärtan.  I Yinyoga-positionerna möter vi motviljan med intresse och en öppen och icke-dömande attityd.
VARMT VÄLKOMMEN!

Denna workshop-serie kombinerar föredrag om Buddhas Fem Hinder ”Panca Niravani”, med Yinyoga som öppnar upp och gör så att spänningar, blockeringar och stelhet i både kropp och sinne släpper. Energin får fritt flöde.  De fem hindren habegär, motvilja, rastlöshet, slöhet och tvivel myntades av Buddha för att hjälpa oss att inse hur vi kan bli fria från dem och börja leva vårt dyrbara liv fullt ut – utan stress/onödigt lidande.

Hindren dyker upp både i meditationen/yogan – hindrar oss från att uppleva närvaro och lugn. Och i livet – där de hindrar oss från att uppleva lugn, tillit, vila och glädje. De nästlar sig in i allt från relationer, arbete, känsloliv, tankar, ja det mesta i våra liv. De medför stress, press, tvivel, handlingsförlamning. Genom medvetenheten om dem förlorar de sin makt och vi blir friare och mer och mer ”detoxade”.

Lärare: Magdalena & Mats
Pris: 320 kr